Phớt chắn dầu TC Overview

Liên hệ

Nhà cung cấp: TDK

Loại: OIL SEAL TC NBR

SKU: 03031634

Mã SP: 03031634

Phớt chắn dầu được cung cấp bởi CTY TDK TECH VIỆT NAM trên phạm vi toàn quốc. Liên hệ hotline / Zalo: 0983 181 301 hoặc Email: info@tdktech.vn

Phớt chắn dầu TC

Đặc điểm phớt dầu TC.

Một trong những đặc tính nổi bật của phớt chắn dầu TC là có 1 lò xo và có 2 môi, trong đó 1 môi có chức năng làm kín và môi kia chủ yếu dùng để chắn bụi chất bẩn, nước…

Ứng dụng chủ yếu:

Chức năng chủ yếu của loại phớt dầu TC này là một bên làm kín và phía bên kia chắn bụi.

Có thể được dùng thay thế phớt chắn bụi khi cần thiết.

Vật liệu chủ yếu của phốt chắn bụi TC: cao su NBR, Viton (Fkm)...vv.

Tình trạng sản phẩm: liên hệ hoặc email info@tdktech.vn

Nhấn để xem chi tiết thông số phớt chắn dầu: https://tdktech.vn/phot-chan-dau-oil-seal

Hình ảnh sản phẩm:

phot chan dau TC

Xem một số size phốt chặn dầu oil seal thông dụng:

Oil seal 50x82x12 TC NBR
Oil seal 50x82x8 TC NBR
Oil seal 50x85x10 TC NBR
Oil seal 50x85x12 TC NBR
Oil seal 50x85x13 TC NBR
Oil seal 50x85x8 TC NBR
Oil seal 50x88x10 TC NBR
Oil seal 50x90x10 TC NBR
Oil seal 50x90x12 TC NBR
Oil seal 50x90x13 TC NBR
Oil seal 50x90x7 TC NBR
Oil seal 50x90x8 TC NBR
Oil seal 50x90x9 TC NBR
Oil seal 50x92x10 TC NBR
Oil seal 50x95x13 TC NBR
Oil seal 50.8x69.85x7.9 TC NBR
Oil seal 50.8x73.03x12 TC NBR
Oil seal 50.8x76.2x11.7 TC NBR
Oil seal 51x62x10 TC NBR
Oil seal 51x62x7 TC NBR
Oil seal 51x63x6 TC NBR
Oil seal 51x63x8.5 TC NBR
Oil seal 51x64x7 TC NBR
Oil seal 51x65x13 TC NBR
Oil seal 51x65x9 TC NBR
Oil seal 51x68x10 TC NBR
Oil seal 51x70x10 TC NBR
Oil seal 51x72x9 TC NBR
Oil seal 51x76x10 TC NBR
Oil seal 52x100x10 TC NBR
Oil seal 52x100x12 TC NBR
Oil seal 52x60x10 TC NBR
Oil seal 52x62x10 TC NBR
Oil seal 52x62x7 TC NBR
Oil seal 52x62x9 TC NBR
Oil seal 52x63x6 TC NBR
Oil seal 52x63x8 TC NBR
Oil seal 52x63x9 TC NBR
Oil seal 52x65.5x7.5 TC NBR
Oil seal 52x65x10 TC NBR
Oil seal 52x65x8 TC NBR
Oil seal 52x65x9 TC NBR
Oil seal 52x66x7 TC NBR
Oil seal 52x67x7 TC NBR
Oil seal 52x67x9 TC NBR
Oil seal 52x68x10 TC NBR
Oil seal 52x68x13 TC NBR
Oil seal 52x68x7 TC NBR
Oil seal 52x68x8 TC NBR
Oil seal 52x68x9 TC NBR
Oil seal 52x69x10 TC NBR
Oil seal 52x70x10 TC NBR
Oil seal 52x70x12 TC NBR
Oil seal 52x70x8 TC NBR
Oil seal 52x70x9 TC NBR
Oil seal 52x72x10 TC NBR
Oil seal 52x72x12 TC NBR
Oil seal 52x72x7 TC NBR
Oil seal 52x72x8 TC NBR
Oil seal 52x72x9 TC NBR
Oil seal 52x73x10 TC NBR
Oil seal 52x73x13 TC NBR
Oil seal 52x74x10 TC NBR
Oil seal 52x75x10 TC NBR
Oil seal 52x75x12 TC NBR
Oil seal 52x75x15 TC NBR
Oil seal 52x75x8 TC NBR
Oil seal 52x75x9 TC NBR
Oil seal 52x76.5x10 TC NBR
Oil seal 52x76x10 TC NBR
Oil seal 52x76x8 TC NBR
Oil seal 52x78x10 TC NBR
Oil seal 52x78x12 TC NBR
Oil seal 52x78x8 TC NBR
Oil seal 52x80x10 TC NBR
Oil seal 52x80x12 TC NBR
Oil seal 52x80x13 TC NBR
Oil seal 52x80x8 TC NBR
Oil seal 52x81x10 TC NBR
Oil seal 52x84x14 TC NBR
Oil seal 52x85x10 TC NBR
Oil seal 52x85x13 TC NBR
Oil seal 52x85x9 TC NBR
Oil seal 52x87x8 TC NBR
Oil seal 52x90x10 TC NBR
Oil seal 52x94x10 TC NBR
Oil seal 52.4x66.6x7.9 TC NBR
Oil seal 53x65x10 TC NBR
Oil seal 53x65x12 TC NBR
Oil seal 53x65x5 TC NBR
Oil seal 53x66x6.4 TC NBR
Oil seal 53x68.2x7 TC NBR
Oil seal 53x68x10 TC NBR
Oil seal 53x68x13 TC NBR
Oil seal 53x70x10 TC NBR
Oil seal 53x72x10 TC NBR
Oil seal 53x72x12 TC NBR
Oil seal 53x72x8 TC NBR
Oil seal 53x73x10 TC NBR
Oil seal 53x74x10 TC NBR
Oil seal 53x76x12 TC NBR
Oil seal 53x80x13 TC NBR
Oil seal 53x82x10 TC NBR
Oil seal 53x85x8 TC NBR
Oil seal 54x62x7 TC NBR
Oil seal 54x64x9 TC NBR
Oil seal 54x65x10 TC NBR
Oil seal 54x65x11 TC NBR
Oil seal 54x65x13 TC NBR
Oil seal 54x66x7 TC NBR
Oil seal 54x67x9 TC NBR
Oil seal 54x68x10 TC NBR
Oil seal 54x68x12 TC NBR
Oil seal 54x68x9 TC NBR
Oil seal 54x69x10 TC NBR
Oil seal 54x70x10 TC NBR
Oil seal 54x70x7 TC NBR
Oil seal 54x70x8 TC NBR
Oil seal 54x70x9 TC NBR
Oil seal 54x71x7 TC NBR
Oil seal 54x72.5x10 TC NBR
Oil seal 54x72.5x9 TC NBR
Oil seal 54x72x10 TC NBR
Oil seal 54x72x8 TC NBR
Oil seal 54x72x9 TC NBR
Oil seal 54x73x10 TC NBR
Oil seal 54x74x10 TC NBR
Oil seal 54x75x10 TC NBR
Oil seal 54x75x12 TC NBR
Oil seal 54x76.2x10 TC NBR
Oil seal 54x76.8x11 TC NBR
Oil seal 54x76x10 TC NBR
Oil seal 54x76x12 TC NBR
Oil seal 54x76x13 TC NBR
Oil seal 54x76x8 TC NBR
Oil seal 54x78x10 TC NBR
Oil seal 54x80x10 TC NBR
Oil seal 54x81x10 TC NBR
Oil seal 54x82x10 TC NBR
Oil seal 54x82x11 TC NBR
Oil seal 54x82x11.45 TC NBR
Oil seal 54x85x10 TC NBR
Oil seal 54x85x7 TC NBR
Oil seal 54x85x8 TC NBR
Oil seal 54x90x12 TC NBR
Oil seal 54x92x12.5 TC NBR
Oil seal 54.5x78.5x10 TC NBR
Oil seal 55x100x10 TC NBR
Oil seal 55x100x12 TC NBR
Oil seal 55x100x13 TC NBR
Oil seal 55x100x15 TC NBR
Oil seal 55x100x9.5 TC NBR
Oil seal 55x110x12 TC NBR
Oil seal 55x120x13 TC NBR
Oil seal 55x63x4 TC NBR
Oil seal 55x65x10 TC NBR
Oil seal 55x65x6 TC NBR
Oil seal 55x65x8 TC NBR
Oil seal 55x66x10 TC NBR
Oil seal 55x67x6 TC NBR
Oil seal 55x68x10 TC NBR
Oil seal 55x68x12 TC NBR
Oil seal 55x68x5 TC NBR
Oil seal 55x68x8 TC NBR
Oil seal 55x68x8 TC NBR
Oil seal 55x68x9 TC NBR
Oil seal 55x70x10 TC NBR
Oil seal 55x70x12 TC NBR
Oil seal 55x70x13 TC NBR
Oil seal 55x70x6 TC NBR
Oil seal 55x70x8 TC NBR
Oil seal 55x70x8 TC NBR
Oil seal 55x70x9 TC NBR
Oil seal 55x71x7 TC NBR
Oil seal 55x72x10 TC NBR
Oil seal 55x72x12 TC NBR
Oil seal 55x72x7 TC NBR
Oil seal 55x72x8 TC NBR
Oil seal 55x72x9 TC NBR
Oil seal 55x73.1x10 TC NBR
Oil seal 55x73.4x8 TC NBR
Oil seal 55x73x10 TC NBR
Oil seal 55x73x6 TC NBR
Oil seal 55x73x8 TC NBR
Oil seal 55x74x10 TC NBR
Oil seal 55x75x10 TC NBR
Oil seal 55x75x12 TC NBR
Oil seal 55x75x15 TC NBR
Oil seal 55x75x6 TC NBR
Oil seal 55x75x8 TC NBR
Oil seal 55x75x9 TC NBR
Oil seal 55x76.5x12 TC NBR
Oil seal 55x76x10 TC NBR
Oil seal 55x76x12 TC NBR
Oil seal 55x77x10 TC NBR
Oil seal 55x78x10 TC NBR
Oil seal 55x78x12 TC NBR
Oil seal 55x78x8 TC NBR
Oil seal 55x78x8 TC NBR
Oil seal 55x78x9 TC NBR
Oil seal 55x79.5x13 TC NBR
Oil seal 55x80x10 TC NBR
Oil seal 55x80x12 TC NBR
Oil seal 55x80x13 TC NBR
Oil seal 55x80x8 TC NBR
Oil seal 55x81x12 TC NBR
Oil seal 55x82x10 TC NBR
Oil seal 55x82x12 TC NBR
Oil seal 55x82x15 TC NBR
Oil seal 55x82x9 TC NBR
Oil seal 55x82x9.35 TC NBR
Oil seal 55x84x10 TC NBR
Oil seal 55x84x14 TC NBR
Oil seal 55x85x10 TC NBR
Oil seal 55x85x12 TC NBR
Oil seal 55x85x13 TC NBR
Oil seal 55x85x14 TC NBR
Oil seal 55x85x8 TC NBR
Oil seal 55x86x10 TC NBR
Oil seal 55x88x10 TC NBR
Oil seal 55x88x12 TC NBR
Oil seal 55x90x10 TC NBR
Oil seal 55x90x12 TC NBR
Oil seal 55x90x13 TC NBR
Oil seal 55x90x8 TC NBR
Oil seal 55x90x9 TC NBR
Oil seal 55x95x10 TC NBR
Oil seal 55x95x9 TC NBR
Oil seal 55.5x69x10 TC NBR
Oil seal 55.56x82.55x9.52 TC NBR
Oil seal 56x100x10 TC NBR
Oil seal 56x100x12 TC NBR
Oil seal 56x100x15 TC NBR
Oil seal 56x65x12 TC NBR
Oil seal 56x67x9 TC NBR
Oil seal 56x69x10 TC NBR
Oil seal 56x70x5.5 TC NBR
Oil seal 56x70x8 TC NBR
Oil seal 56x70x8.6 TC NBR
Oil seal 56x70x9 TC NBR
Oil seal 56x70x9.6 TC NBR
Oil seal 56x71x10 TC NBR
Oil seal 56x71x7 TC NBR
Oil seal 56x72x11.5 TC NBR
Oil seal 56x72x12.5 TC NBR
Oil seal 56x72x7 TC NBR
Oil seal 56x72x8 TC NBR
Oil seal 56x72x9 TC NBR
Oil seal 56x73.15x10 TC NBR
Oil seal 56x73x10 TC NBR
Oil seal 56x74x10 TC NBR
Oil seal 56x74x8 TC NBR
Oil seal 56x75x8 TC NBR
Oil seal 56x75x9 TC NBR
Oil seal 56x76x7 TC NBR
Oil seal 56x76x8 TC NBR
Oil seal 56x76x9.5 TC NBR
Oil seal 56x77x10 TC NBR
Oil seal 56x78x8 TC NBR
Oil seal 56x80x10 TC NBR
Oil seal 56x80x12 TC NBR
Oil seal 56x80x13 TC NBR
Oil seal 56x80x8 TC NBR
Oil seal 56x82x12 TC NBR
Oil seal 56x85x10 TC NBR
Oil seal 56x85x13 TC NBR
Oil seal 56x85x8 TC NBR
Oil seal 56x86x13 TC NBR
Oil seal 56x89x10 TC NBR
Oil seal 56x90x10 TC NBR
Oil seal 56x90x13 TC NBR
Oil seal 57x67x6 TC NBR
Oil seal 57x67x7 TC NBR
Oil seal 57x69.5x10 TC NBR
Oil seal 57x71x7 TC NBR
Oil seal 57x71x7 TC NBR
Oil seal 57x73x7 TC NBR
Oil seal 57x74x10 TC NBR
Oil seal 57x76x10 TC NBR
Oil seal 57x77x10 TC NBR
Oil seal 57x78x10 TC NBR
Oil seal 57x78x13 TC NBR
Oil seal 57x78x9 TC NBR
Oil seal 57x79.5x10 TC NBR
Oil seal 57x79.5x13 TC NBR
Oil seal 57x80x10 TC NBR
Oil seal 57x80x12 TC NBR
Oil seal 57x81x13 TC NBR
Oil seal 57x82.5x10 TC NBR
Oil seal 57x85x10 TC NBR
Oil seal 57x85x12 TC NBR
Oil seal 57x86x12 TC NBR
Oil seal 57x86x13 TC NBR
Oil seal 57x89x10 TC NBR
Oil seal 57x90x10 TC NBR
Oil seal 57.1x110x10 TC NBR
Oil seal 57.15x110x10 TC NBR
Oil seal 57.15x72.2x12.7 TC NBR
Oil seal 57.15x79.37x9.52 TC NBR
Oil seal 57.15x85.73x12.7 TC NBR
Oil seal 57.22x85.5x6.5 TC NBR
Oil seal 57.22x85.98x6.5 TC NBR
Oil seal 57.25x85.7x6.5 TC NBR
Oil seal 58x100x12 TC NBR
Oil seal 58x102x12 TC NBR
Oil seal 58x103x12 TC NBR
Oil seal 58x110x10 TC NBR
Oil seal 58x110x12 TC NBR
Oil seal 58x68x10 TC NBR
Oil seal 58x68x9 TC NBR
Oil seal 58x70x10 TC NBR
Oil seal 58x70x11 TC NBR
Oil seal 58x70x12 TC NBR
Oil seal 58x70x7 TC NBR
Oil seal 58x70x9 TC NBR
Oil seal 58x72x10 TC NBR
Oil seal 58x72x12 TC NBR
Oil seal 58x72x7 TC NBR
Oil seal 58x72x8 TC NBR
Oil seal 58x72x9 TC NBR
Oil seal 58x73x10 TC NBR
Oil seal 58x74x10 TC NBR
Oil seal 58x74x8 TC NBR
Oil seal 58x75x10 TC NBR
Oil seal 58x75x11 TC NBR
Oil seal 58x75x12 TC NBR
Oil seal 58x75x13 TC NBR
Oil seal 58x75x7 TC NBR
Oil seal 58x75x8 TC NBR
Oil seal 58x75x9 TC NBR
Oil seal 58x76x10 TC NBR
Oil seal 58x76x13 TC NBR
Oil seal 58x76x7.8 TC NBR
Oil seal 58x77x10 TC NBR
Oil seal 58x78x10 TC NBR
Oil seal 58x78x12 TC NBR
Oil seal 58x78x8 TC NBR
Oil seal 58x78x9 TC NBR
Oil seal 58x79x10 TC NBR
Oil seal 58x80x10 TC NBR
Oil seal 58x80x12 TC NBR
Oil seal 58x80x13 TC NBR
Oil seal 58x80x8 TC NBR
Oil seal 58x80x9 TC NBR
Oil seal 58x81x8 TC NBR
Oil seal 58x82.5x12 TC NBR
Oil seal 58x82x10 TC NBR
Oil seal 58x82x12 TC NBR
Oil seal 58x85.5x9 TC NBR
Oil seal 58x85x10 TC NBR
Oil seal 58x85x12 TC NBR
Oil seal 58x85x13 TC NBR
Oil seal 58x85x8 TC NBR
Oil seal 58x85x9 TC NBR
Oil seal 58x86x12 TC NBR
Oil seal 58x90x10 TC NBR
Oil seal 58x90x11 TC NBR
Oil seal 58x90x12 TC NBR
Oil seal 58x90x8 TC NBR
Oil seal 58x90x9 TC NBR
Oil seal 59x72x10 TC NBR
Oil seal 59x72x12 TC NBR
Oil seal 59x72x12.3 TC NBR
Oil seal 59x75x10 TC NBR
Oil seal 59x78.3x8 TC NBR
Oil seal 59x85.6x13 TC NBR
Oil seal 59x85.8x13 TC NBR
Oil seal 59x85x12.7 TC NBR
Oil seal 60x100x10 TC NBR
Oil seal 60x100x12 TC NBR
Oil seal 60x100x13 TC NBR
Oil seal 60x100x15 TC NBR
Oil seal 60x103x12 TC NBR
Oil seal 60x104x12 TC NBR
Oil seal 60x110x10 TC NBR
Oil seal 60x110x12 TC NBR
Oil seal 60x110x13 TC NBR
Oil seal 60x110x7 TC NBR
Oil seal 60x110x8 TC NBR
Oil seal 60x112x12 TC NBR
Oil seal 60x120x13 TC NBR
Oil seal 60x130x10 TC NBR
Oil seal 60x140x13 TC NBR
Oil seal 60x70x10 TC NBR
Oil seal 60x70x12 TC NBR
Oil seal 60x70x7 TC NBR
Oil seal 60x70x8 TC NBR
Oil seal 60x72x10 TC NBR
Oil seal 60x72x12 TC NBR
Oil seal 60x72x7 TC NBR
Oil seal 60x72x7.5 TC NBR
Oil seal 60x72x8 TC NBR
Oil seal 60x72x9 TC NBR
Oil seal 60x74x10 TC NBR
Oil seal 60x74x7.5 TC NBR
Oil seal 60x74x9 TC NBR
Oil seal 60x75.18x11 TC NBR
Oil seal 60x75x10 TC NBR
Oil seal 60x75x12 TC NBR
Oil seal 60x75x7 TC NBR
Oil seal 60x75x8 TC NBR
Oil seal 60x75x9 TC NBR
Oil seal 60x76x10 TC NBR
Oil seal 60x76x11 TC NBR
Oil seal 60x77x10 TC NBR
Oil seal 60x77x12 TC NBR
Oil seal 60x77x8 TC NBR
Oil seal 60x78x10 TC NBR
Oil seal 60x78x11 TC NBR
Oil seal 60x78x12 TC NBR
Oil seal 60x78x8 TC NBR
Oil seal 60x78x9 TC NBR
Oil seal 60x79x10 TC NBR
Oil seal 60x80x10 TC NBR
Oil seal 60x80x12 TC NBR
Oil seal 60x80x13 TC NBR
Oil seal 60x80x7 TC NBR
Oil seal 60x80x7.5 TC NBR
Oil seal 60x80x8 TC NBR
Oil seal 60x80x9 TC NBR
Oil seal 60x82x10 TC NBR
Oil seal 60x82x11 TC NBR
Oil seal 60x82x12 TC NBR
Oil seal 60x82x13 TC NBR
Oil seal 60x82x16 TC NBR
Oil seal 60x82x7 TC NBR
Oil seal 60x82x9 TC NBR
Oil seal 60x84x10 TC NBR
Oil seal 60x85.5x12 TC NBR
Oil seal 60x85x10 TC NBR
Oil seal 60x85x12 TC NBR
Oil seal 60x85x13 TC NBR
Oil seal 60x85x6 TC NBR
Oil seal 60x85x8 TC NBR
Oil seal 60x86.5x10 TC NBR
Oil seal 60x86x10 TC NBR
Oil seal 60x86x13 TC NBR
Oil seal 60x88x12 TC NBR
Oil seal 60x88x14 TC NBR
Oil seal 60x89x12 TC NBR
Oil seal 60x90x10 TC NBR
Oil seal 60x90x11 TC NBR
Oil seal 60x90x12 TC NBR
Oil seal 60x90x13 TC NBR
Oil seal 60x90x16 TC NBR
Oil seal 60x90x8 TC NBR
Oil seal 60x91.5x10 TC NBR
Oil seal 60x92x12 TC NBR
Oil seal 60x92x13 TC NBR
Oil seal 60x93x10 TC NBR
Oil seal 60x95x10 TC NBR
Oil seal 60x95x12 TC NBR
Oil seal 60x95x13 TC NBR
Oil seal 60x95x7 TC NBR
Oil seal 60x95x8 TC NBR
Oil seal 60x97x7 TC NBR
Oil seal 60x98.5x13 TC NBR
Oil seal 60.3x76.5x11 TC NBR
Oil seal 61x85x10 TC NBR
Oil seal 61x89x12.5 TC NBR
Oil seal 61x93x10 TC NBR
Oil seal 62x100x10 TC NBR
Oil seal 62x100x12 TC NBR
Oil seal 62x100x13 TC NBR
Oil seal 62x101x15 TC NBR
Oil seal 62x110x10 TC NBR
Oil seal 62x110x13 TC NBR
Oil seal 62x120x12 TC NBR
Oil seal 62x72x9 TC NBR
Oil seal 62x75x10 TC NBR
Oil seal 62x75x12 TC NBR
Oil seal 62x75x8 TC NBR
Oil seal 62x76x10 TC NBR
Oil seal 62x76x9 TC NBR
Oil seal 62x78x10 TC NBR
Oil seal 62x78x5 TC NBR
Oil seal 62x80x10 TC NBR
Oil seal 62x80x12 TC NBR
Oil seal 62x80x8 TC NBR
Oil seal 62x80x9 TC NBR
Oil seal 62x81x6 TC NBR
Oil seal 62x82.5x12 TC NBR
Oil seal 62x82x10 TC NBR
Oil seal 62x82x12 TC NBR
Oil seal 62x82x13 TC NBR
Oil seal 62x82x7 TC NBR
Oil seal 62x83x9 TC NBR
Oil seal 62x84x9 TC NBR
Oil seal 62x85x10 TC NBR
Oil seal 62x85x12 TC NBR
Oil seal 62x85x13 TC NBR
Oil seal 62x85x7 TC NBR
Oil seal 62x85x8 TC NBR
Oil seal 62x85x9 TC NBR
Oil seal 62x86x13 TC NBR
Oil seal 62x88x10 TC NBR
Oil seal 62x88x12 TC NBR
Oil seal 62x90x10 TC NBR
Oil seal 62x90x11 TC NBR
Oil seal 62x90x12 TC NBR
Oil seal 62x90x13 TC NBR
Oil seal 62x90x8 TC NBR
Oil seal 62x92x10 TC NBR
Oil seal 62x92x12 TC NBR
Oil seal 62x93x13 TC NBR
Oil seal 62x95x10 TC NBR
Oil seal 62x95x12 TC NBR
Oil seal 62x95x13 TC NBR
Oil seal 63x100x10 TC NBR
Oil seal 63x100x13 TC NBR
Oil seal 63x75x8 TC NBR
Oil seal 63x75x9 TC NBR
Oil seal 63x78x8 TC NBR
Oil seal 63x80x10 TC NBR
Oil seal 63x80x12 TC NBR
Oil seal 63x80x8 TC NBR
Oil seal 63x80x9 TC NBR
Oil seal 63x82x9 TC NBR
Oil seal 63x85.5x10 TC NBR
Oil seal 63x85x10 TC NBR
Oil seal 63x85x12 TC NBR
Oil seal 63x85x8 TC NBR
Oil seal 63x85x9 TC NBR
Oil seal 63x88x10 TC NBR
Oil seal 63x88x12 TC NBR
Oil seal 63x89x13 TC NBR
Oil seal 63x90x10 TC NBR
Oil seal 63x90x12 TC NBR
Oil seal 63x90x7 TC NBR
Oil seal 63x90x8 TC NBR
Oil seal 63x92x13 TC NBR
Oil seal 63x93x13 TC NBR
Oil seal 63.5x82.55x7.95 TC NBR
Oil seal 63.5x82.55x9.52 TC NBR
Oil seal 63.5x82x12 TC NBR
Oil seal 63.5x85.25x12.7 TC NBR
Oil seal 63.5x85x12 TC NBR
Oil seal 63.5x85x13 TC NBR
Oil seal 63.5x90.09x12.7 TC NBR
Oil seal 63.5x90x13 TC NBR
Oil seal 64x120x12 TC NBR
Oil seal 64x80x10 TC NBR
Oil seal 64x80x12 TC NBR
Oil seal 64x80x13 TC NBR
Oil seal 64x80x8 TC NBR
Oil seal 64x82x10 TC NBR
Oil seal 64x83x10 TC NBR
Oil seal 64x83x7 TC NBR
Oil seal 64x84x10 TC NBR
Oil seal 64x84x16 TC NBR
Oil seal 64x85x10 TC NBR
Oil seal 64x85x12 TC NBR
Oil seal 64x85x16 TC NBR
Oil seal 64x86x10 TC NBR
Oil seal 64x88x15 TC NBR
Oil seal 64x88x6 TC NBR
Oil seal 64x89x10 TC NBR
Oil seal 64x89x12 TC NBR
Oil seal 64x89x14 TC NBR
Oil seal 64x90x13 TC NBR
Oil seal 64x95x10 TC NBR
Oil seal 65x100x10 TC NBR
Oil seal 65x100x12 TC NBR
Oil seal 65x100x13 TC NBR
Oil seal 65x100x8 TC NBR
Oil seal 65x102x12 TC NBR
Oil seal 65x105x12 TC NBR
Oil seal 65x110x10 TC NBR
Oil seal 65x110x12 TC NBR
Oil seal 65x110x13 TC NBR
Oil seal 65x110x7 TC NBR
Oil seal 65x115x12 TC NBR
Oil seal 65x115x13 TC NBR
Oil seal 65x120x10 TC NBR
Oil seal 65x120x12 TC NBR
Oil seal 65x120x13 TC NBR
Oil seal 65x120x15 TC NBR
Oil seal 65x125x12 TC NBR
Oil seal 65x140x10 TC NBR
Oil seal 65x140x12 TC NBR
Oil seal 65x75x10 TC NBR
Oil seal 65x75x12 TC NBR
Oil seal 65x75x8 TC NBR
Oil seal 65x78x12 TC NBR
Oil seal 65x80x10 TC NBR
Oil seal 65x80x12 TC NBR
Oil seal 65x80x13 TC NBR
Oil seal 65x80x7 TC NBR
Oil seal 65x80x8 TC NBR
Oil seal 65x82x10 TC NBR
Oil seal 65x82x12 TC NBR
Oil seal 65x82x8 TC NBR
Oil seal 65x82x9 TC NBR
Oil seal 65x83.5x10 TC NBR
Oil seal 65x83x10 TC NBR
Oil seal 65x84x10 TC NBR
Oil seal 65x84x7 TC NBR
Oil seal 65x84x9 TC NBR
Oil seal 65x85x10 TC NBR
Oil seal 65x85x12 TC NBR
Oil seal 65x85x13 TC NBR
Oil seal 65x85x8 TC NBR
Oil seal 65x86x10 TC NBR
Oil seal 65x86x12 TC NBR
Oil seal 65x88x10 TC NBR
Oil seal 65x88x12 TC NBR
Oil seal 65x88x8 TC NBR
Oil seal 65x88x9 TC NBR
Oil seal 65x89.2x12.7 TC NBR
Oil seal 65x89x10 TC NBR
Oil seal 65x90x10 TC NBR
Oil seal 65x90x10 TC NBR
Oil seal 65x90x11.5 TC NBR
Oil seal 65x90x12 TC NBR
Oil seal 65x90x13 TC NBR
Oil seal 65x90x15 TC NBR
Oil seal 65x90x8 TC NBR
Oil seal 65x92x10 TC NBR
Oil seal 65x92x12 TC NBR
Oil seal 65x95x10 TC NBR
Oil seal 65x95x12 TC NBR
Oil seal 65x95x13 TC NBR
Oil seal 65x95x14 TC NBR
Oil seal 65x97x10 TC NBR
Oil seal 65x98x10 TC NBR
Oil seal 65x98x15 TC NBR
Oil seal 66x86x10 TC NBR
Oil seal 66x90x11 TC NBR
Oil seal 66x90x13 TC NBR
Oil seal 66x95x14 TC NBR
Oil seal 66.6x88.8x12.7 TC NBR
Oil seal 66.67x89.3x10 TC NBR
Oil seal 67x82x7 TC NBR
Oil seal 67x84x10 TC NBR
Oil seal 67x85x10 TC NBR
Oil seal 67x86x10 TC NBR
Oil seal 67x87x8 TC NBR
Oil seal 67x92x10 TC NBR
Oil seal 67x95x13 TC NBR
Oil seal 68x100x10 TC NBR
Oil seal 68x100x12 TC NBR
Oil seal 68x100x13 TC NBR
Oil seal 68x100x7 TC NBR
Oil seal 68x110x10 TC NBR
Oil seal 68x110x13 TC NBR
Oil seal 68x115x13 TC NBR
Oil seal 68x80x10 TC NBR
Oil seal 68x80x8 TC NBR
Oil seal 68x82x10 TC NBR
Oil seal 68x82x12 TC NBR
Oil seal 68x82x7 TC NBR
Oil seal 68x82x8 TC NBR
Oil seal 68x83x10 TC NBR
Oil seal 68x84x10 TC NBR
Oil seal 68x84x9 TC NBR
Oil seal 68x85x10 TC NBR
Oil seal 68x85x13 TC NBR
Oil seal 68x86x10 TC NBR
Oil seal 68x87x8 TC NBR
Oil seal 68x88.9x12 TC NBR
Oil seal 68x88x10 TC NBR
Oil seal 68x88x12 TC NBR
Oil seal 68x88x8 TC NBR
Oil seal 68x88x9 TC NBR
Oil seal 68x89x10 TC NBR
Oil seal 68x90x10 TC NBR
Oil seal 68x90x12 TC NBR
Oil seal 68x90x13 TC NBR
Oil seal 68x90x8 TC NBR
Oil seal 68x92x10 TC NBR
Oil seal 68x92x12 TC NBR
Oil seal 68x94x10 TC NBR
Oil seal 68x94x12 TC NBR
Oil seal 68x94x8 TC NBR
Oil seal 68x95x10 TC NBR
Oil seal 68x95x12 TC NBR
Oil seal 68x95x13 TC NBR
Oil seal 68x95x8 TC NBR
Oil seal 68x98x10 TC NBR
Oil seal 69x85x10 TC NBR
Oil seal 69x89x13 TC NBR
Oil seal 70x100x10 TC NBR
Oil seal 70x100x12 TC NBR
Oil seal 70x100x13 TC NBR
Oil seal 70x100x15 TC NBR
Oil seal 70x100x7 TC NBR
Oil seal 70x101.5x12 TC NBR
Oil seal 70x102x12 TC NBR
Oil seal 70x102x13 TC NBR
Oil seal 70x105x10 TC NBR
Oil seal 70x105x12 TC NBR
Oil seal 70x105x13 TC NBR
Oil seal 70x105x15 TC NBR
Oil seal 70x110x10 TC NBR
Oil seal 70x110x12 TC NBR
Oil seal 70x110x13 TC NBR
Oil seal 70x110x8 TC NBR
Oil seal 70x112x10 TC NBR
Oil seal 70x112x12 TC NBR
Oil seal 70x112x13 TC NBR
Oil seal 70x115x13 TC NBR
Oil seal 70x115x15 TC NBR
Oil seal 70x120x10 TC NBR
Oil seal 70x120x12 TC NBR
Oil seal 70x120x13 TC NBR
Oil seal 70x125x10 TC NBR
Oil seal 70x125x12 TC NBR
Oil seal 70x125x13 TC NBR
Oil seal 70x130x13 TC NBR
Oil seal 70x140x13 TC NBR
Oil seal 70x80x10 TC NBR
Oil seal 70x80x12 TC NBR
Oil seal 70x80x8 TC NBR
Oil seal 70x81.5x6 TC NBR
Oil seal 70x81.5x6.5 TC NBR
Oil seal 70x81.5x7 TC NBR
Oil seal 70x82.5x10 TC NBR
Oil seal 70x82x10 TC NBR
Oil seal 70x84x10 TC NBR
Oil seal 70x84x8 TC NBR
Oil seal 70x85x10 TC NBR
Oil seal 70x85x12 TC NBR
Oil seal 70x85x8 TC NBR
Oil seal 70x85x9 TC NBR
Oil seal 70x86x12 TC NBR
Oil seal 70x87x10 TC NBR
Oil seal 70x87x5 TC NBR
Oil seal 70x88x10 TC NBR
Oil seal 70x88x12 TC NBR
Oil seal 70x88x8 TC NBR
Oil seal 70x89x10 TC NBR
Oil seal 70x89x12 TC NBR
Oil seal 70x90x10 TC NBR
Oil seal 70x90x12 TC NBR
Oil seal 70x90x13 TC NBR
Oil seal 70x90x7 TC NBR
Oil seal 70x90x8 TC NBR
Oil seal 70x92x10 TC NBR
Oil seal 70x92x12 TC NBR
Oil seal 70x92x13 TC NBR
Oil seal 70x92x8.5 TC NBR
Oil seal 70x92x9 TC NBR
Oil seal 70x94x12 TC NBR
Oil seal 70x95x10 TC NBR
Oil seal 70x95x12 TC NBR
Oil seal 70x95x13 TC NBR
Oil seal 70x95x14 TC NBR
Oil seal 70x95x17 TC NBR
Oil seal 70x96x10 TC NBR
Oil seal 70x97x10 TC NBR
Oil seal 70x98.5x13 TC NBR
Oil seal 70x98x12 TC NBR
Oil seal 70x99x10 TC NBR
Oil seal 71x87x10 TC NBR
Oil seal 71x88x8 TC NBR
Oil seal 72x100x10 TC NBR
Oil seal 72x100x12 TC NBR
Oil seal 72x100x13 TC NBR
Oil seal 72x102x13 TC NBR
Oil seal 72x105x10 TC NBR
Oil seal 72x105x13 TC NBR
Oil seal 72x110x10 TC NBR
Oil seal 72x110x12 TC NBR
Oil seal 72x110x13 TC NBR
Oil seal 72x115x10 TC NBR
Oil seal 72x130x12 TC NBR
Oil seal 72x140x12 TC NBR
Oil seal 72x85.5x5 TC NBR
Oil seal 72x85x9 TC NBR
Oil seal 72x86x7 TC NBR
Oil seal 72x88x8 TC NBR
Oil seal 72x90x10 TC NBR
Oil seal 72x90x12 TC NBR
Oil seal 72x90x13 TC NBR
Oil seal 72x90x8 TC NBR
Oil seal 72x91x10 TC NBR
Oil seal 72x92x10 TC NBR
Oil seal 72x92x12 TC NBR
Oil seal 72x94x10 TC NBR
Oil seal 72x94x12 TC NBR
Oil seal 72x94x13 TC NBR
Oil seal 72x95x10 TC NBR
Oil seal 72x95x12 TC NBR
Oil seal 72x95x13 TC NBR
Oil seal 72x96x10 TC NBR
Oil seal 72x96x9 TC NBR
Oil seal 72x98x9 TC NBR
Oil seal 73x100x10 TC NBR
Oil seal 73x100x13 TC NBR
Oil seal 73x108x12 TC NBR
Oil seal 73x90.5x12 TC NBR
Oil seal 73x90x10 TC NBR
Oil seal 73x90x7 TC NBR
Oil seal 73x96x9 TC NBR
Oil seal 73.5x110x13 TC NBR
Oil seal 74x100x10 TC NBR
Oil seal 74x101.78x12.7 TC NBR
Oil seal 74x107x13 TC NBR
Oil seal 74x108x10 TC NBR
Oil seal 74x88x8 TC NBR
Oil seal 74x89x10 TC NBR
Oil seal 74x90x10 TC NBR
Oil seal 74x90x12 TC NBR
Oil seal 74x92x10 TC NBR
Oil seal 74x95x10 TC NBR
Oil seal 74x95x13 TC NBR
Oil seal 74x95x7 TC NBR
Oil seal 74x96x10 TC NBR
Oil seal 74x96x9 TC NBR
Oil seal 74x98x12 TC NBR
Oil seal 75x100x10 TC NBR
Oil seal 75x100x12 TC NBR
Oil seal 75x100x13 TC NBR
Oil seal 75x100x14 TC NBR
Oil seal 75x100x15 TC NBR
Oil seal 75x100x8 TC NBR
Oil seal 75x101x13 TC NBR
Oil seal 75x102x10 TC NBR
Oil seal 75x102x12 TC NBR
Oil seal 75x102x13 TC NBR
Oil seal 75x105x10 TC NBR
Oil seal 75x105x12 TC NBR
Oil seal 75x105x13 TC NBR
Oil seal 75x105x15 TC NBR
Oil seal 75x106x10 TC NBR
Oil seal 75x108x10 TC NBR
Oil seal 75x108x12 TC NBR
Oil seal 75x108x13 TC NBR
Oil seal 75x110x10 TC NBR
Oil seal 75x110x12 TC NBR
Oil seal 75x110x13 TC NBR
Oil seal 75x115x10 TC NBR
Oil seal 75x115x12 TC NBR
Oil seal 75x115x13 TC NBR
Oil seal 75x115x9.5 TC NBR
Oil seal 75x120x12 TC NBR
Oil seal 75x120x13 TC NBR
Oil seal 75x121x13 TC NBR
Oil seal 75x125x12 TC NBR
Oil seal 75x130x10 TC NBR
Oil seal 75x130x12 TC NBR
Oil seal 75x130x13 TC NBR
Oil seal 75x140x12 TC NBR
Oil seal 75x160x12 TC NBR
Oil seal 75x85x12 TC NBR
Oil seal 75x85x6 TC NBR
Oil seal 75x89x10 TC NBR
Oil seal 75x90x10 TC NBR
Oil seal 75x90x12 TC NBR
Oil seal 75x90x13 TC NBR
Oil seal 75x90x6 TC NBR
Oil seal 75x90x7 TC NBR
Oil seal 75x90x8 TC NBR
Oil seal 75x92x12 TC NBR
Oil seal 75x93x10 TC NBR
Oil seal 75x93x9 TC NBR
Oil seal 75x94x10 TC NBR
Oil seal 75x94x13 TC NBR
Oil seal 75x95x10 TC NBR
Oil seal 75x95x10 TC NBR
Oil seal 75x95x12 TC NBR
Oil seal 75x95x13 TC NBR
Oil seal 75x95x15 TC NBR
Oil seal 75x95x7 TC NBR
Oil seal 75x95x8 TC NBR
Oil seal 75x96x10 TC NBR
Oil seal 76x100x12 TC NBR
Oil seal 76x100x16 TC NBR
Oil seal 76x102x11 TC NBR
Oil seal 76x102x8 TC NBR
Oil seal 76x105x12 TC NBR
Oil seal 76x105x13 TC NBR
Oil seal 76x114x14 TC NBR
Oil seal 76x114x15 TC NBR
Oil seal 76x157.6x14 TC NBR
Oil seal 76x94x12 TC NBR
Oil seal 76x95x11 TC NBR
Oil seal 76x98x12 TC NBR

 

1. Đổi trả theo nhu cầu khách hàng (đổi trả hàng vì không ưng ý)
Tất cả mặt hàng đã mua đều có thể hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng (trừ khi có quy định gì khác). Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả cho các sản phẩm còn nguyên điều kiện ban đầu, còn hóa đơn mua hàng & sản phẩm chưa qua sử dụng, bao gồm:
- Còn nguyên đóng gói và bao bì không bị móp rách
- Đầy đủ các chi tiết, phụ kiện
- Tem / phiếu bảo hành, tem thương hiệu, hướng dẫn kỹ thuật và các quà tặng kèm theo (nếu có) v.v… phải còn đầy đủ và nguyên vẹn
- Không bị dơ bẩn, trầy xước, hư hỏng, có mùi lạ hoặc có dấu hiệu đã qua qua sử dụng
2. Đổi trả không vì lý do chủ quan từ khách hàng
2.1. Hàng giao không mới, không nguyên vẹn, sai nội dung hoặc bị thiếu
Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng phải kiểm tra tình trạng bên ngoài của thùng hàng và sản phẩm trước khi thanh toán để đảm bảo rằng hàng hóa được giao đúng chủng loại, số lượng, màu sắc theo đơn đặt hàng và tình trạng bên ngoài không bị tác động.
Nếu gặp trường hợp này, Quý khách vui lòng từ chối nhận hàng và/hoặc báo ngay cho bộ phận hỗ trợ khách hàng để chúng tôi có phương án xử lí kịp thời. (Xin lưu ý những bước kiểm tra sâu hơn như dùng thử sản phẩm chỉ có thể được chấp nhận sau khi đơn hàng được thanh toán đầy đủ).
Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán, nhận hàng và sau đó phát hiện hàng hóa không còn mới nguyên vẹn, sai nội dung hoặc thiếu hàng, xin vui lòng chụp ảnh sản phẩm gửi về hộp thư của chúng tôi để được chúng tôi hỗ trợ các bước tiếp theo như đổi/trả hàng hoặc gửi sản phẩm còn thiếu đến quý khách…
Sau 48h kể từ ngày quý khách nhận hàng, chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ cho những khiếu nại theo nội dung như trên.
2.2. Hàng giao bị lỗi
Khi quý khách gặp trục trặc với sản phẩm đặt mua của chúng tôi, vui lòng thực hiện các bước sau đây:
- Bước 1: Kiểm tra lại sự nguyên vẹn của sản phẩm, chụp lại ảnh sản phẩm xuất hiện lỗi
- Bước 2: Quý khách liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được xác nhận
- Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu quý khách được xác nhận từ trung tâm chăm sóc khách hàng rằng sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, quý khách vui lòng truy cập ngay Hướng dẫn đổi trả hàng để bắt đầu quy trình đổi trả hàng
3. Phương thức hoàn tiền
Tùy theo lí do hoàn trả sản phẩm kết quả đánh giá chất lượng tại kho, chúng tôi sẽ có những phương thức hoàn tiền với chi tiết như sau:
- Hoàn tiền bằng mã tiền điện tử dùng để mua sản phẩm mới
- Đổi sản phẩm mới cùng loại
- Chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin của quý khách cung cấp
- Riêng đối với các đơn hàng thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế, chúng tôi sẽ áp dụng hình thức hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của chủ thẻ
- Hoàn tiền mặt trực tiếp tại văn phòng
Mọi chi tiết hoặc thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hỗ trợ hoặc để lại lời nhắn tại website. Xin chân thành cảm ơn.
Lên đầu trang
DUY NGUYỄN VIỆT NAM
DUY NGUYỄN VIỆT NAM
Gọi ngay: 0983.181.301