Bảng giá phớt chắn dầu TC

Liên hệ

Nhà cung cấp: TDK

Loại: OIL SEAL TC NBR

SKU: 03003330

Mã SP: 03003330

Phớt chắn dầu được cung cấp bởi CTY TDK TECH VIỆT NAM trên phạm vi toàn quốc. Liên hệ hotline / Zalo: 0983 181 301 hoặc Email: info@tdktech.vn

Liên quan đến giá cả của các loại phớt chắn dầu, cũng như tất cả các sản phẩm khác mà TDK cung cấp như: gasket, oil seal, oring, v ring, back up ring, phớt cơ khí, phớt thủy lực, phớt khí nén...vv. Vui lòng liên hệ chi tiết với chúng tôi theo đường link: https://tdktech.vn/lien-he

Tham khảo giá 1 số size sản phẩm phốt chắn dầu TC vật liệu NBR:


Oil seal 150x178x12 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x178x13 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x180x12 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x180x13 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x180x14 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x180x15 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x180x15 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x180x16 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x180x17 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x180x18 TC NBR     297,200 
Oil seal 150x185x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 150x185x16 TC NBR     343,200 
Oil seal 150x190x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 150x200x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 150x210x12 TC NBR     486,400 
Oil seal 150x210x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 150x225x12 TC NBR     589,600 
Oil seal 150x225x15 TC NBR     589,600 
Oil seal 152x172x12 TC NBR     297,200 
Oil seal 152x176x15 TC NBR     297,200 
Oil seal 152x190x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 153x168x9 TC NBR     257,200 
Oil seal 154x172x14 TC NBR     297,200 
Oil seal 154x175x13 TC NBR     297,200 
Oil seal 154x175x14 TC NBR     297,200 
Oil seal 154x180x15 TC NBR     297,200 
Oil seal 154x180x18 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x172x14 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x174x12 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x174x13.5 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x175x13 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x178x13 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x180x10 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x180x12 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x180x13 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x180x15 TC NBR     297,200 
Oil seal 155x182.5x16 TC NBR     343,200 
Oil seal 155x185x14 TC NBR     343,200 
Oil seal 155x185x16 TC NBR     343,200 
Oil seal 155x190x13 TC NBR     343,200 
Oil seal 155x190x14 TC NBR     343,200 
Oil seal 155x190x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 155x230x16 TC NBR     589,600 
Oil seal 158x187.3x13 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x180.5x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x180x10 TC NBR     297,200 
Oil seal 160x180x13 TC NBR     297,200 
Oil seal 160x180x15 TC NBR     297,200 
Oil seal 160x180x17 TC NBR     297,200 
Oil seal 160x180x5 TC NBR     297,200 
Oil seal 160x185x10 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x185x12 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x185x13 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x185x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x187.8x10 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x190x10 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x190x12 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x190x13 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x190x14 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x190x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x190x16 TC NBR     343,200 
Oil seal 160x195x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 160x200x12 TC NBR     395,600 
Oil seal 160x200x13 TC NBR     395,600 
Oil seal 160x200x14 TC NBR     395,600 
Oil seal 160x200x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 160x210x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 160x210x20 TC NBR     486,400 
Oil seal 160x220x15 TC NBR     535,600 
Oil seal 160x240x15 TC NBR     649,200 
Oil seal 162x182x14 TC NBR     343,200 
Oil seal 162x187.5x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 162x187x12 TC NBR     343,200 
Oil seal 165x180x10 TC NBR     297,200 
Oil seal 165x180x13 TC NBR     297,200 
Oil seal 165x186x14 TC NBR     343,200 
Oil seal 165x190x13 TC NBR     343,200 
Oil seal 165x190x14 TC NBR     343,200 
Oil seal 165x190x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 165x190x16 TC NBR     343,200 
Oil seal 165x195x13 TC NBR     395,600 
Oil seal 165x195x14 TC NBR     395,600 
Oil seal 165x195x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 165x195x16 TC NBR     395,600 
Oil seal 165x195x18 TC NBR     395,600 
Oil seal 165x197x13 TC NBR     395,600 
Oil seal 165x200x12 TC NBR     395,600 
Oil seal 165x200x13 TC NBR     395,600 
Oil seal 165x200x14 TC NBR     395,600 
Oil seal 165x200x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 170x190x10 TC NBR     343,200 
Oil seal 170x190x13 TC NBR     343,200 
Oil seal 170x190x14 TC NBR     343,200 
Oil seal 170x190x15 TC NBR     343,200 
Oil seal 170x190x8.5 TC NBR     343,200 
Oil seal 170x190x8.8 TC NBR     343,200 
Oil seal 170x195x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 170x200x12 TC NBR     395,600 
Oil seal 170x200x13 TC NBR     395,600 
Oil seal 170x200x14 TC NBR     395,600 
Oil seal 170x200x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 170x200x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 170x200x16 TC NBR     395,600 
Oil seal 170x205x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 170x205x16 TC NBR     486,400 
Oil seal 170x205x17 TC NBR     486,400 
Oil seal 170x205x18 TC NBR     486,400 
Oil seal 170x210x10 TC NBR     486,400 
Oil seal 170x210x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 170x210x16 TC NBR     486,400 
Oil seal 170x215x16 TC NBR     535,600 
Oil seal 170x220x16 TC NBR     535,600 
Oil seal 170x225x20 TC NBR     589,600 
Oil seal 170x225x23 TC NBR     589,600 
Oil seal 172x200x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 175x191x12 TC NBR     395,600 
Oil seal 175x195x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 175x200x13 TC NBR     395,600 
Oil seal 175x200x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 175x205x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 175x210x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 175x215x13 TC NBR     535,600 
Oil seal 175x230x20 TC NBR     589,600 
Oil seal 179x194x7 TC NBR     395,600 
Oil seal 180x200x12 TC NBR     395,600 
Oil seal 180x200x13 TC NBR     395,600 
Oil seal 180x200x14 TC NBR     395,600 
Oil seal 180x200x15 TC NBR     395,600 
Oil seal 180x200x16 TC NBR     395,600 
Oil seal 180x205x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 180x210x10 TC NBR     486,400 
Oil seal 180x210x13 TC NBR     486,400 
Oil seal 180x210x14 TC NBR     486,400 
Oil seal 180x210x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 180x210x16 TC NBR     486,400 
Oil seal 180x210x18 TC NBR     486,400 
Oil seal 180x215x15 TC NBR     535,600 
Oil seal 180x215x16 TC NBR     535,600 
Oil seal 180x220x13 TC NBR     535,600 
Oil seal 180x220x15 TC NBR     535,600 
Oil seal 180x220x16 TC NBR     535,600 
Oil seal 180x220x18 TC NBR     535,600 
Oil seal 180x235x20 TC NBR     649,200 
Oil seal 180x250x15 TC NBR     714,800 
Oil seal 180x260x15 TC NBR     787,200 
Oil seal 180x280x15 TC NBR     954,000 
Oil seal 182x200x6 TC NBR     395,600 
Oil seal 182x215x15 TC NBR     535,600 
Oil seal 185x210x13 TC NBR     486,400 
Oil seal 185x210x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 185x215x15 TC NBR     535,600 
Oil seal 185x215x16 TC NBR     535,600 
Oil seal 185x220x15 TC NBR     535,600 
Oil seal 185x240x22 TC NBR     649,200 
Oil seal 188x215x16 TC NBR     535,600 
Oil seal 190x210x10 TC NBR     486,400 
Oil seal 190x210x15 TC NBR     486,400 
Oil seal 190x215x15 TC NBR     535,600 
Oil seal 190x215x16 TC NBR     535,600 
Oil seal 190x220x10 TC NBR     535,600 
Oil seal 190x220x12 TC NBR     535,600 
Oil seal 190x220x15 TC NBR     535,600 
Oil seal 190x220x22 TC NBR     535,600 
Oil seal 190x225x12 TC NBR     589,600 
Oil seal 190x225x15 TC NBR     589,600 
Oil seal 190x225x16 TC NBR     589,600 
Oil seal 190x230x15 TC NBR     589,600 
Oil seal 190x230x16 TC NBR     589,600 
Oil seal 190x230x18 TC NBR     589,600 
Oil seal 190x240x15 TC NBR     649,200 
Oil seal 190x240x25 TC NBR     649,200 
Oil seal 190x245x15 TC NBR     714,800 
Oil seal 192x210x10 TC NBR     486,400 
Oil seal 193x235x18 TC NBR     649,200 
Oil seal 195x215x15 TC NBR     535,600 
Oil seal 195x220x16 TC NBR     535,600 

Oil seal 200x235x15 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 200x235x16 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 200x235x18 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 200x240x15 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 200x240x18 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 200x240x20 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 200x250x15 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 200x250x16 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 200x250x20 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 200x255x22 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 200x310x18 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 203.2x241.3x19.03 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 204x225x11 TC NBR    NBR     884,400.0 
Oil seal 205x225x18 TC NBR    NBR     884,400.0 
Oil seal 205x230x16 TC NBR    NBR     884,400.0 
Oil seal 205x235x16 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 205x235x18 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 207x230x14 TC NBR    NBR     884,400.0 
Oil seal 210x235x12 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 210x240x15 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 210x245x18 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 210x250x15 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 210x250x16 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 210x250x20 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 210x255x16 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 210x260x16 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 210x260x18 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 215x240x12 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 215x240x15 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 215x245x15 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 215x248x15 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 215x250x15 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 215x250x16 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 220x240x15 TC NBR    NBR     973,800.0 
Oil seal 220x250x13 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 220x250x15 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 220x250x16 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 220x250x20 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 220x255x16 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 220x260x14 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 220x260x15 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 220x260x18 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 220x260x22 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 220x270x13 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 220x270x15 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 220x275x23 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 220x300x15 TC NBR    NBR     1,735,200.0 
Oil seal 225x250x15 TC NBR    NBR     1,072,200.0 
Oil seal 225x270x16 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 230x255x10 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 230x255x15 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 230x255x18 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 230x260x15 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 230x260x18 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 230x260x19 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 230x260x20 TC NBR    NBR     1,180,800.0 
Oil seal 230x270x15 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 230x270x18 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 230x270x20 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 230x280x15 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 235x265x15 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 235x275x16 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 240x265x15 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 240x270x13 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 240x270x14 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 240x270x15 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 240x270x16 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 240x270x18 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 240x275x16 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 240x280x15 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 240x280x16 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 240x280x18 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 240x280x20 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 245x270x15 TC NBR    NBR     1,300,200.0 
Oil seal 245x273x15 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 250x275x19 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 250x280x15 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 250x280x16 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 250x280x17 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 250x285x18 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 250x290x15 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 250x290x16 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 250x290x18 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 250x290x19 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 250x290x20 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 260x280x15 TC NBR    NBR     1,431,000.0 
Oil seal 260x290x15 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 260x290x16 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 260x300x15 TC NBR    NBR     1,735,200.0 
Oil seal 260x300x16 TC NBR    NBR     1,735,200.0 
Oil seal 260x300x18 TC NBR    NBR     1,735,200.0 
Oil seal 260x300x20 TC NBR    NBR     1,735,200.0 
Oil seal 260x310x15 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 260x310x16 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 260x320x25 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 265x290x16 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 269x289x10 TC NBR    NBR     1,575,600.0 
Oil seal 270x300x15 TC NBR    NBR     1,735,200.0 
Oil seal 270x300x20 TC NBR    NBR     1,735,200.0 
Oil seal 270x310x15 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 270x310x16 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 270x310x20 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 270x320x15 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 270x320x17 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 270x320x20 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 270x330x25 TC NBR    NBR     2,295,000.0 
Oil seal 275x308x17 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 275x310x15 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 275x310x16 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 275x320x15 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 280x300x20 TC NBR    NBR     1,735,200.0 
Oil seal 280x305x14 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 280x310x15 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 280x310x16 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 280x320x16 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 280x320x18 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 280x320x20 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 285x310x16 TC NBR    NBR     2,134,200.0 
Oil seal 285x320x20 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 290x320x18 TC NBR    NBR     2,212,800.0 
Oil seal 290x330x16 TC NBR    NBR     2,295,000.0 
Oil seal 290x330x18 TC NBR    NBR     2,295,000.0 
Oil seal 300x340x15 TC NBR    NBR     2,379,600.0 
Oil seal 300x340x16 TC NBR    NBR     2,379,600.0 
Oil seal 300x340x18 TC NBR    NBR     2,379,600.0 
Oil seal 300x340x20 TC NBR    NBR     2,379,600.0 
Oil seal 300x360x24 TC NBR    NBR     3,000,600.0 
Oil seal 300x410x18 TC NBR    NBR     4,195,800.0 
Oil seal 310x340x15 TC NBR    NBR     2,379,600.0 
Oil seal 310x350x18 TC NBR    NBR     2,467,800.0 
Oil seal 310x350x20 TC NBR    NBR     2,467,800.0 
Oil seal 317x341x12 TC NBR    NBR     2,467,800.0 
Oil seal 317.5x335.6x11.2 TC NBR    NBR     2,379,600.0 
Oil seal 320x350x18 TC NBR    NBR     2,467,800.0 
Oil seal 320x360x18 TC NBR    NBR     3,000,600.0 
Oil seal 320x360x20 TC NBR    NBR     3,000,600.0 
Oil seal 325x365x16 TC NBR    NBR     3,153,000.0 
Oil seal 330x370x18 TC NBR    NBR     3,153,000.0 
Oil seal 330x380x25 TC NBR    NBR     3,306,000.0 
Oil seal 340x370x15 TC NBR    NBR     3,153,000.0 
Oil seal 340x370x16 TC NBR    NBR     3,153,000.0 
Oil seal 340x372x16 TC NBR    NBR     3,306,000.0 
Oil seal 340x380x16 TC NBR    NBR     3,306,000.0 
Oil seal 340x380x18 TC NBR    NBR     3,306,000.0 
Oil seal 340x380x20 TC NBR    NBR     3,306,000.0 
Oil seal 340x388x12 TC NBR    NBR     3,458,400.0 
Oil seal 350x380x16 TC NBR    NBR     3,306,000.0 
Oil seal 350x390x18 TC NBR    NBR     3,458,400.0 
Oil seal 350x390x20 TC NBR    NBR     3,458,400.0 
Oil seal 350x410x25 TC NBR    NBR     4,195,800.0 
Oil seal 355x380x15 TC NBR    NBR     3,306,000.0 
Oil seal 360x390x15 TC NBR    NBR     3,458,400.0 
Oil seal 360x400x18 TC NBR    NBR     3,610,800.0 
Oil seal 360x400x20 TC NBR    NBR     3,610,800.0 
Oil seal 362x388x12 TC NBR    NBR     3,458,400.0 
Oil seal 365x395x15 TC NBR    NBR     3,610,800.0 
Oil seal 370x410x15 TC NBR    NBR     4,195,800.0 
Oil seal 370x410x16 TC NBR    NBR     4,195,800.0 
Oil seal 370x410x20 TC NBR    NBR     4,195,800.0 
Oil seal 370x410x25 TC NBR    NBR     4,195,800.0 
Oil seal 375x420x22 TC NBR    NBR     4,323,000.0 
Oil seal 380x420x20 TC NBR    NBR     4,323,000.0 
Oil seal 380x440x25 TC NBR    NBR     4,895,400.0 
Oil seal 380x440x28 TC NBR    NBR     4,895,400.0 
Oil seal 390x430x20 TC NBR    NBR     4,615,200.0 
Oil seal 394x420x16 TC NBR    NBR     4,323,000.0 
Oil seal 400x440x15 TC NBR    NBR     4,895,400.0 
Oil seal 400x440x20 TC NBR    NBR     4,895,400.0 
Oil seal 400x450x18 TC NBR    NBR     5,212,800.0 
Oil seal 405x435x15 TC NBR    NBR     4,895,400.0 
Oil seal 410x440x15 TC NBR    NBR     4,895,400.0 
Oil seal 415x470x22 TC NBR    NBR     5,721,600.0 
Oil seal 420x450x20 TC NBR    NBR     5,212,800.0 
Oil seal 420x460x20 TC NBR    NBR     5,442,000.0 
Oil seal 430x460x15 TC NBR    NBR     5,442,000.0 
Oil seal 440x480x20 TC NBR    NBR     5,912,400.0 
Oil seal 445x480x16 TC NBR    NBR     5,912,400.0 
Oil seal 465x510x20 TC NBR    NBR     7,247,400.0 
Oil seal 480x520x20 TC NBR    NBR     7,692,000.0 
Oil seal 480x530x25 TC NBR    NBR     7,946,400.0 
Oil seal 500x540x18 TC NBR    NBR     8,264,400.0 
Oil seal 500x540x20 TC NBR    NBR     8,264,400.0 
Oil seal 520x545x18.5 TC NBR    NBR     8,582,400.0 
Oil seal 530x580x22 TC NBR    NBR     9,917,400.0 
Oil seal 540x565x20 TC NBR    NBR     9,535,800.0 
Oil seal 560x600x18 TC NBR    NBR     10,552,800.0 
Oil seal 560x610x20 TC NBR    NBR     11,040,000.0 
Oil seal 580x615x14 TC NBR    NBR     12,793,200.0 
Oil seal 580x620x22 TC NBR    NBR     12,793,200.0 
Oil seal 580x640x25 TC NBR    NBR     15,845,400.0 

1. Đổi trả theo nhu cầu khách hàng (đổi trả hàng vì không ưng ý)
Tất cả mặt hàng đã mua đều có thể hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng (trừ khi có quy định gì khác). Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả cho các sản phẩm còn nguyên điều kiện ban đầu, còn hóa đơn mua hàng & sản phẩm chưa qua sử dụng, bao gồm:
- Còn nguyên đóng gói và bao bì không bị móp rách
- Đầy đủ các chi tiết, phụ kiện
- Tem / phiếu bảo hành, tem thương hiệu, hướng dẫn kỹ thuật và các quà tặng kèm theo (nếu có) v.v… phải còn đầy đủ và nguyên vẹn
- Không bị dơ bẩn, trầy xước, hư hỏng, có mùi lạ hoặc có dấu hiệu đã qua qua sử dụng
2. Đổi trả không vì lý do chủ quan từ khách hàng
2.1. Hàng giao không mới, không nguyên vẹn, sai nội dung hoặc bị thiếu
Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng phải kiểm tra tình trạng bên ngoài của thùng hàng và sản phẩm trước khi thanh toán để đảm bảo rằng hàng hóa được giao đúng chủng loại, số lượng, màu sắc theo đơn đặt hàng và tình trạng bên ngoài không bị tác động.
Nếu gặp trường hợp này, Quý khách vui lòng từ chối nhận hàng và/hoặc báo ngay cho bộ phận hỗ trợ khách hàng để chúng tôi có phương án xử lí kịp thời. (Xin lưu ý những bước kiểm tra sâu hơn như dùng thử sản phẩm chỉ có thể được chấp nhận sau khi đơn hàng được thanh toán đầy đủ).
Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán, nhận hàng và sau đó phát hiện hàng hóa không còn mới nguyên vẹn, sai nội dung hoặc thiếu hàng, xin vui lòng chụp ảnh sản phẩm gửi về hộp thư của chúng tôi để được chúng tôi hỗ trợ các bước tiếp theo như đổi/trả hàng hoặc gửi sản phẩm còn thiếu đến quý khách…
Sau 48h kể từ ngày quý khách nhận hàng, chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ cho những khiếu nại theo nội dung như trên.
2.2. Hàng giao bị lỗi
Khi quý khách gặp trục trặc với sản phẩm đặt mua của chúng tôi, vui lòng thực hiện các bước sau đây:
- Bước 1: Kiểm tra lại sự nguyên vẹn của sản phẩm, chụp lại ảnh sản phẩm xuất hiện lỗi
- Bước 2: Quý khách liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được xác nhận
- Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu quý khách được xác nhận từ trung tâm chăm sóc khách hàng rằng sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, quý khách vui lòng truy cập ngay Hướng dẫn đổi trả hàng để bắt đầu quy trình đổi trả hàng
3. Phương thức hoàn tiền
Tùy theo lí do hoàn trả sản phẩm kết quả đánh giá chất lượng tại kho, chúng tôi sẽ có những phương thức hoàn tiền với chi tiết như sau:
- Hoàn tiền bằng mã tiền điện tử dùng để mua sản phẩm mới
- Đổi sản phẩm mới cùng loại
- Chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin của quý khách cung cấp
- Riêng đối với các đơn hàng thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế, chúng tôi sẽ áp dụng hình thức hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của chủ thẻ
- Hoàn tiền mặt trực tiếp tại văn phòng
Mọi chi tiết hoặc thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hỗ trợ hoặc để lại lời nhắn tại website. Xin chân thành cảm ơn.
Lên đầu trang
TDK TECH VIỆT NAM
TDK TECH VIỆT NAM
Gọi ngay: 0983.181.301